Vede – značenje


Vede (sanskrt veda) – najstariji spomenici sanskrtske književnosti, bramanske svete knjige koje sadrže molitve, himne, obredne pesme i sl.