vektor – značenje


vektor (latinski vector):
1) u matematici i fizici: veličina određena brojnom vrednošću, pravcem i smerom, koja se predstavlja strelicom određene dužine;
2) u medicini: životinja (obično insekt) koja je prenosilac uzročnika zarazne bolesti.