vendeta – značenje


vendeta (italijanski vendetta) – krvna osveta (u obračunima među porodicama u južnoj Italiji, naročito u okviru mafije).