verbalan – značenje


verbalan, -lna, -lno (latinski verbalis):
1) koji se izražava, iskazuje rečima; koji sadrži, sastoji se od reči; usmen;
2) koji se svodi samo na reči (za razliku od dela);
3) u lingvistici: glagolski.