verbalizovati – značenje

 

verbalizovati (francuski verbaliser):
1) iskaz(iv)ati, rečima;
2) u pravu: (na)pisati protokol;
3) u pravu: sasluš(av)ati pismeno;
4) u gramatici: izvesti, izvoditi glagol (od neke druge vrste reči).

 

verbalizacija:
1) iskazivanje, izražavanje rečima;
2) u pravu: pravljenje, pisanje, sastavljanje protokola;
3) u pravu: pismeno saslušanje;
4) u gramatici: tvorba glagola izvođenjem iz druge vrste reči.