verbalizovati – značenje


verbalizovati (francuski verbaliser):
1) iskaz(iv)ati, rečima;
2) u pravu: (na)pisati protokol;
3) u pravu: sasluša(va)ti pismeno;
4) u lingvistici: izvesti, izvoditi glagol (od neke druge vrste reči).