verbalizovati – značenje

 

verbalizovati (francuski verbaliser):

1) iskaz(iv)ati, rečima;

2) u pravu: (na)pisati protokol;

3) u pravu: sasluš(av)ati pismeno;

4) u gramatici: izvesti, izvoditi glagol (od neke druge vrste reči).

 

verbalizacija:

1) iskazivanje, izražavanje rečima;

2) u pravu: pravljenje, pisanje, sastavljanje protokola;

3) u pravu: pismeno saslušanje;

4) u gramatici: tvorba glagola izvođenjem iz druge vrste reči.