verbigeracija – značenje


verbigeracija (novolatinski verbigeratio) – u medicini: besmisleno ponavljanje reči ili rečenica kao simptom duševnog oboljenja.