verifikacija – značenje


verifikacija (novolatinski verificatio) – utvrđivanje tačnosti ili istinitosti nečega, proveravanje, provera; overa, potvrđivanje, potvrda.