verifikovati – značenje


verifikovati (nemački verifizieren) – (iz)vršiti verifikaciju, utvrditi, utvrđivati tačnost ili istinitost nečega, proveriti, proveravati; overiti, overavati, potvrditi, potvrđivati.