vibrafon – značenje


vibrafon (engleski vibraphone) – muzički instrument iz grupe udaraljki s metalnim pločicama u vodoravno položenom okviru ispod kojih su rezonatorske cevi, u kojima se električnim putem izaziva vibrato; upotrebljava se najviše u džezu.