vibrato – značenje


vibrato (italijanski vibrato) – u muzici: neznatna oscilacija visine tona, treperenje glasa (pri pevanju) ili tona (na gudačkim i duvačkim instrumentima).