vikar – značenje


vikar (latinski vicarius) – u katoličkoj crkvi, namesnik ili pomoćnik župnika, pomoćni sveštenik; namesnik ili zamenik biskupa, naročito u oblastima koje još nisu proglašene za dijecezu.