vikar – značenje

 

vikar (latinski vicarius) – u katoličkoj crkvi, namesnik ili pomoćnik župnika, pomoćni sveštenik; namesnik ili zamenik biskupa, naročito u oblastima koje još nisu proglašene za dijecezu.

 

vikarijat:
1) nadležnost i delokrug vikara; uprava vikara;
2) područje, oblast vikareve uprave.