virman – značenje

 

virman (francuski virement) – u bankarstvu: obrazac za bezgotovinski prenos novca s jednog računa na drugi putem bankovnog naloga.