virtuelan – značenje

 

virtuelan (nemački virtuell od francuskog virtuel od latinskog virtualis):

1) prividan, nestvaran;

2) koji u praksi ima određena svojstva, mada formalno nije takav;

3) još neostvaren, moguć, potencijalan (virtuelna memorija, virtuelna stvarnost);

4) u računarstvu: koji postoji na računaru ili na internetu (virtuelna razglednica, virtuelna prezentacija).