virtuelan – značenje


virtuelan, -lna, -lno (nemački virtuell):
1) prividan, nestvaran;
2) koji u praksi ima određena svojstva, mada formalno nije takav;
3) još neostvaren, moguć, potencijalan (virtuelna memorija, virtuelna stvarnost);
4) u računarstvu: koji postoji na računaru ili na internetu (virtuelna razglednica, virtuelna prezentacija).