virtuoz – značenje

 

virtuoz (italijanski virtuoso od latinskog virtus):

1) osoba (najčešće umetnik, muzičar) koja pokazuje savršenu veštinu ili vrhunsko umeće u nečemu, savršen tehničar, veštak;

2) figurativno: osoba koja pokazuje umešnost u nečemu.

 

virtuozan – koji ima vrhunsko znanje i umeće (u nečemu), koji poseduje neku savršenu veštinu.

 

virtuozitet = virtuoznost – vrhunsko umeće, savršena veština.