virtuoz – značenje

 

virtuoz (italijanski virtuoso od latinskog virtus):

1) umetnik, obično muzičar, koji savršeno vlada tehnikom svoje umetnosti;

2) figurativno: čovek koji savršeno vešto, umešno obavlja neki posao, veliki poznavalac nečega, majstor nečega.

 

virtuozan – koji ima vrhunsko znanje i umeće (u nečemu), izuzetno vešt, tehnički savršen.

 

virtuozitet = virtuoznost – osobina onoga što je virtuozno, vrhunsko umeće, savršena veština, tehničko savršenstvo, majstorstvo.