virus – značenje


virus (latinski virus):
1) u biologiji i medicini: parazitski mikroorganizam koji izaziva zarazne bolesti, nevidljiv na običnom mikroskopu, sastavljen od nukleinske kiseline (DNK ili RNK) u proteinskom oklopu;
2) figurativno: izvor nekog zla koje se širi;
3) u računarstvu: program koji inficira kompjuterske datoteke, dovodeći do brisanja podataka i drugih štetnih posledica.