virusologija – značenje


virusologija (latinski virus ’otrov’, grčki -logía ’znanje, nauka’) – grana mikrobiologije koja se bavi proučavanjem virusa i bolesti koje oni izazivaju.