viskoza – značenje


viskoza (latinski viscosus):
1) u hemiji: gusta lepljiva smeđasta celulozna masa (dobijena otapanjem celuloze u ugljen-disulfidu i natrijum-hidroksidu), koja služi kao sirovina za izradu sintetičkih vlakana i celofana;
2) tkanina od celuloznih vlakana koja se obično mešaju s veštačkom svilom.