viskozitet – značenje


viskozitet = viskoznost (novolatinski viscositas):
1) svojstvo tečnosti da se opire promeni položaja svojih molekula;
2) lepljivost, tegljivost, gustina.