viskozitet – značenje

 

viskozitet = viskoznost (novolatinski viscositas):

1) svojstvo tečnosti da se opire promeni položaja svojih molekula;

2) lepljivost, tegljivost, gustina.