vitalan – značenje

 

vitalan (latinski vitalis):

1) pun života, životne snage, energije, žilav; otporan, izdržljiv;

2) (vitalni) koji se odnosi na život, veoma važan, neophodan za život, životni (vitalne potrebe organizma);

3) (vitalni) koji je od najveće važnosti, značaja za nekoga, za nešto, bitan (vitalni interesi).

 

vitalizacija – osposobljavanje za život; povećavanje životne energije.