vitalan – značenje


vitalan, -lna, -lno (latinski vitalis):
1) pun života, životne snage, energije, žilav; otporan, izdržljiv;
2) (vitalni) koji se odnosi na život, veoma važan, neophodan za život, životni (vitalne potrebe organizma);
3) (vitalni) koji je od najveće važnosti, značaja za nekoga, za nešto, bitan (vitalni interesi).