vitalitet – značenje


vitalitet = vitalnost (latinski vitalitas):
1) sposobnost za život, životna snaga; moć delovanja;
2) u sociologiji: sposobnost nekih društvenih grupa da opstanu uprkos nepovoljnim uslovima u društvu.