vivisekcija – značenje


vivisekcija (latinski vivus ’živ’ i sectio ’sečenje’) – u medicini: seciranje, otvaranje žive životinje u cilju naučnog (biološkog ili medicinskog) istraživanja.