viza – značenje

 

viza (latinski visa):

1) dozvola strane vlade, uneta u pasoš, za ulazak, boravak ili prolazak kroz teritoriju date države;

2) figurativno: sredstvo za postizanje nekog cilja, ulaznica, dozvola za ostvarenje cilja.