viza – značenje


viza (latinski visa):
1) dozvola strane vlade, uneta u pasoš, za ulazak, boravak ili prolazak kroz teritoriju date države;
2) figurativno: sredstvo za postizanje nekog cilja, ulaznica, dozvola za ostvarenje cilja.