vizija – značenje

 

vizija (latinski visio, prema videre – videti):

1) u psihologiji: slika stvorena u mašti kao rezultat halucinacije, bez istinskog uporišta u stvarnom svetu, priviđenje, utvara;

2) dalekosežna zamisao o predvidljivom i željenom razvoju događaja ili nekog poduhvata.

 

vizionar (novolatinski visionarius):

1) osoba koja ima vizije;

2) onaj koji ima dalekosežne planove, koji zamišlja budućnost; zanesenjak, idealista.