vizija – značenje


vizija (latinski visio):
1) viđenje nečega nestvarnog, slika, predstava čovekove mašte; priviđenje, halucinacija (naročito kod uživalaca droga, zanesenjaka, mistika);
2) vrlo živa predstava, viđenje, obično onoga što će se desiti u budućnosti (npr. vizija sveta).