vizita – značenje


vizita (francuski visite):
1) u medicini: redovan lekarski obilazak pacijenata koji leže u bolnici;
2) poseta poznanika, prijatelja; službena poseta.