voajer – značenje

 

voajer (francuski voyeur, prema voir – videti) – u psihologiji: osoba koja se potajno seksualno zadovoljava gledanjem seksualnog čina ili golotinje.

 

voajerizam:
1) u psihologiji: sklonost ka uživanju u posmatranju polnih odnosa i nagih tela;
2) figurativno: preterana radoznalost, želja da se sve vidi i sve zna u javnom i društvenom životu.