voajer – značenje

 

voajer (francuski voyeur, prema voir – videti) – u psihologiji: osoba koja se potajno seksualno zadovoljava gledanjem seksualnog čina ili golotinje.