vodvilj – značenje


vodvilj (francuski vaudeville):
1) kraći scenski komad šaljive sadržine s popularnim melodijama, sličan kabareu;
2) zastarelo: nekadašnja francuska satirična pesma, praćena pantomimom.