volonter – značenje


volonter (francuski volontaire) – osoba koja dobrovoljno i besplatno obavlja neki posao; dobrovoljac.