volšeban – značenje


volšeban, -bna, -bno (ruski волшебный):
1) koji ima čarobnu moć, natprirodan, čudotvoran (volšebni štapić);
2) magijski, tajanstven, neobjašnjiv (na volšeban način).