volumen – značenje

 

volumen (latinski volumen):
1) u matematici i fizici: prostor koji zauzima neko telo, zapremina (npr. volumen kocke);
2) obim, opseg, veličina (npr. volumen spoljne trgovine);
3) sveska, tom, knjiga (kao deo nekog većeg dela, izdanja);
4) u muzici: jačina, punoća, opseg (glasa, zvuka).

 

voluminozan, -zna, -zno (novolatinski voluminosus):
1) koji ima veliki volumen, koji zauzima veliki prostor; obiman, opsežan;
2) u muzici: jak, pun (o glasu, zvuku).