voluntarizam – značenje


voluntarizam (latinski voluntarius, -izam):
1) u filozofiji: učenje po kojem je volja (a ne um) osnova svega postojećeg (svakog psihičkog akta, saznajnog procesa i samog bitka);
2) u politici: nastojanje da se voljom političkih faktora i prinudom državne sile određuju i usmeravaju bitni tokovi ličnog i društvenog života; isticanje prevashodne uloge ličnosti u politici;
3) ispoljavanje jake volje, energičnost; delovanje koje se zasniva na htenju bez profesionalne stručnosti i poznavanja predmeta.