Vulgata – značenje


Vulgata (novolatinski Vulgata) – latinski prevod Biblije koji je u IV veku napisao Sveti Jeronim, prihvaćen kao zvaničan u katoličkoj crkvi.