vulkanizam – značenje


vulkanizam (latinski vulcanus, -izam):
1) u geologiji: skup vulkanskih aktivnosti i promene koje one izazivaju u Zemljinoj kori;
2) naučna teorija koja se bavi tim aktivnostima i koja pripisuje vulkanima presudan uticaj na stvaranje Zemljine kore.