žadub – značenje

 

žadub (francuski j’adoube) – u šahu, izraz koji se upotrebljava kada igrač dodirne ali ne pomakne figuru.