ženantan – značenje

 

ženantan (francuski gênant) – koji smeta, dovodi u nezgodnu priliku, nelagodan, mučan.