ženantan – značenje


ženantan, -tna, -tno (francuski gênant) – koji smeta, dovodi u nezgodnu priliku, nelagodan, mučan.