ženirati – značenje

 

ženirati (francuski gêner):

1) dovoditi u nepriliku, smetati, ometati;

2) (ženirati se) ustručavati se, ustezati se.

 

ženantan (francuski gênant) – koji smeta, dovodi u nezgodnu priliku, nelagodan, mučan.