zeoliti – značenje

 

zeoliti (grčki zeîn – kuvati i líthos – kamen) – u mineralogiji: grupa minerala šupljikave strukture koji se nalaze u vulkanskim stenama, sposobni da upiju ili ispuste vodu.