zeoliti – značenje

 

zeoliti (grčki zeîn ’kuvati’ i líthos ’kamen’) – u mineralogiji: grupa minerala šupljikave strukture koji se nalaze u vulkanskim stenama, sposobni da upiju ili ispuste vodu.