žeton – značenje


žeton (francuski jeton) – metalna ili plastična pločica koja u nekim igrama, u automatima ili javnim uslugama zamenjuje novac.