zigot – značenje


zigot (grčki zygōtós) – u biologiji: oplođena jajna ćelija, koja nastaje spajanjem jajne ćelije i spermatozoida, odnosno spajanjem muškog i ženskog gameta.