zigoza – značenje

 

zigoza (grčki zygōsis) – u biologiji: spajanje dvaju gameta, stvaranje zigota.