žongler – značenje


žongler (francuski jongleur):
1) u srednjem veku, putujući pevač, recitator i lakrdijaš, preteča trubadura;
2) artist koji vešto baca i hvata razne predmete;
3) sportista koji spretno barata loptom;
4) figurativno: onaj koji se dobro snalazi u raznim situacijama, koji spretno prilagođava činjenice.