žongler – značenje

 

žongler (francuski jongleur):

1) u srednjem veku, putujući pevač, recitator i lakrdijaš, preteča trubadura;

2) artist koji vešto baca i hvata razne predmete;

3) sportista koji spretno barata loptom;

4) figurativno: onaj koji se dobro snalazi u raznim situacijama, koji spretno prilagođava činjenice.