zoologija – značenje

 

zoologija (grčki zôon ’živo biće, životinja’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) grana biologije koja proučava životinje;
2) životinjski svet na određenom području, fauna.

 

zoolog – naučnik koji se bavi zoologijom.

 

zoološki, -a, -o – koji se odnosi na zoologiju i zoologe.