zoologija – značenje


zoologija (grčki zôon ’živo biće, životinja’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) grana biologije koja proučava životinje;
2) životinjski svet na određenom području, fauna.