zum – značenje


zum (engleski zoom):
1) fotografski: objektiv promenljive fokusne daljine;
2) na filmu i televiziji, postupak kojim se slika postepeno ili brzo približava objektivu;
3) u računarstvu: uvećanje odnosno smanjenje slike na monitoru.