zum – značenje

 

zum (engleski zoom):

1) fotografski: objektiv promenljive fokusne daljine;

2) na filmu i televiziji, postupak kojim se slika postepeno ili brzo približava objektivu;

3) u računarstvu: uvećanje odnosno smanjenje slike na monitoru.