zumba – značenje


zumba (turski zımba):
1) alatka za bušenje kože, lima i dr., šilo, probojac;
2) sprava kojom se udara suvi žig.