zumba – značenje

 

zumba (turski zımba od persijskog sunbe):
1) alatka za bušenje kože, lima i dr., šilo, probojac;
2) sprava kojom se udara suvi žig.