zumba – značenje

 

zumba (turski zımba od persijskog sunbe):

1) alatka za bušenje kože, lima i dr., šilo, probojac;

2) sprava kojom se udara suvi žig.