Statua Zevsa


Godine 433. pre n. e. atinski vajar Fidija završio je rad na neverovatnom kipu Zevsa, vladara grčkih bogova. Kip je bio smešten u posebno sagrađenom hramu u Olimpiji, u južnoj Grčkoj. Bio je ogromnih razmera – njegova osnova bila je široka 6,5 metara, a visina same statue bila je 13 metara. Kip je koštao čitavo bogatstvo i bio je napravljen od mnogih dragocenih materijala, uključujući tonu slonovače i još veću količinu zlata. Veličina statue i zapanjujuća pažnja koju je Fidija posvetio izradi detalja opčinjavali su sve posetioce. Govorilo se da je to bio više zlatarski rad nego kip. Fidija je prikazao Zevsa kako sedi na svom prestolu, a prikaz je bio toliko životan da su mnogi ljudi verovali da su videli samoga Boga. Zevsova odeća bila je načinjena od zlatnog lima, koji je čekićem iskucan u odgovarajući oblik. U Fidijinoj radionici arheolozi su pronašli niz kalupa koji su se verovatno upotrebljavali za oblikovanje delova Zevsove odeće. Ogromni presto bio je napravljen od kedrovine i ukrašen zlatom, dragim kamenjem, abonosom i slonovačom. Prilikom izrade, Fidija je prvo napravio drvenu strukturu statue, a zatim ju je prekrivao pločama slonovače tamo gde se prikazivala koža, i listićima zlata tamo gde je bila prikazana odeća. Posle toga je kip ukrašen emajlom, staklom i draguljima. Kipovi načinjeni od tih materijala bili su poznati kao hrizelefantinski kipovi.


statuaz slika


Kip je vekovima ostao u hramu, ali je u rimsko doba zapušten. Postoje podaci da su neki delovi kipa spaseni 394. godine i odneseni u Carigrad (današnji Istanbul), gde su stradali u požaru. Zevsov hram, u kojem se nalazila statua, sagrađen je oko 466–456. pre n. e. Imao je trinaest stubova na svakoj strani i šest stubova na krajevima, a arhitekta je upotrebljavao tamošnji krečnjak, koji je bio obložen gipsom, i mermerne krovne ploče.


Zanimljive činjenice
• Fidiji je trebalo osam godina kako bi dovršio kip.
• Antički pisac Strabon izračunao je da bi Zevsova glava, kad bi mogao ustati sa prestola, prolazila kroz krov hrama.
• Rimski car Kaligula pokušao je da ukrade statuu, ali su njegovi radnici pobegli užasnuti kad im se, prema legendi, kip nasmejao, a njihove skele su se urušile.
• Prema današnjim cenama, zlato koje je bilo upotrebljeno za izradu kipa vredelo bi gotovo deset miliona evra.