Literatura


Prilikom obrade tema iz oblasti srpskog jezika korišćeni su, ili su u toku rada konsultovani, sledeći izvori:
1. I. Klajn, Gramatika srpskog jezika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005
2. P. Piper – I. Klajn, Normativna gramatika srpskog jezika, Novi Sad: Matica srpska, 2013
3. P. Ivić – I. Klajn – M. Pešikan – B. Brborić, Srpski jezički priručnik, četvrto izdanje, Beograd: Beogradska knjiga, 2007
4. I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica, šesto dopunjeno i izmenjeno izdanje, Beograd: Srpska školska knjiga, 2004
5. V. Lompar, Gramatika 5, srpski jezik za peti razred osnovne škole, Beograd: Klett, 2014
6. S. Savović – J. Srdić – D. Ćećez-Iljukić, Dar reči, gramatika za šesti razred osnovne škole, Beograd: Novi Logos, 2015
7. S. Savović – J. Srdić – D. Ćećez-Iljukić, Dar reči, gramatika za sedmi razred osnovne škole, Beograd: Novi Logos, 2016
8. D. Ćećez-Iljukić – J. Srdić – S. Savović – S. Vulić, Dar reči, gramatika za osmi razred osnovne škole, Beograd: Novi Logos, 2017
9. J. Jerković – D. Vujović, Školski pravopis srpskoga jezika, Beograd: Škola plus, 2013