Veliko i malo početno slovo


Veliko početno slovo
1. Velikim početnim slovom pišu se:
1) lična imena i prezimena: Jelena, Filip, Ivić, Maksimović, Barbara Milivojević;
2) nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli sa imenom i postali njegov sastavni deo: Jeca, Aleksandar Veliki, Ivan Grozni, Plinije Mlađi, Hajduk Veljko, Žikica Jovanović Španac, Vladislav Petković Dis;
3) vlastita imena životinja: Jabučilo, Šarac, Bukefal, Rin Tin Tin;
4) imena božanstava, svetaca i bića iz mitologije: Zevs, Mars, Afrodita, Perun, Bogorodica, Buda, Isus, Minotaur, Himera;
5) vlastita imena iz sveta mašte, književnih dela, filmova i stripa: Sneško Belić, Babaroga, Petar Pan, Pepeljuga, Šilja, Paja Patak, Hogar Strašni;
6) imena građevina, objekata, spomenika i sl.: Kip slobode, Krivi toranj u Pizi, Kalemegdan, Gazela, Vukov spomenik;
7) imena naroda, državljana i etničkih grupa: Italijan, Slovenci, Austrijanac, Maori, Kelti;
8) imena sela, gradova, krajeva, država i kontinenata (sve reči u njima osim veznika i predloga): Orašac, Sremska Mitrovica, Petrovac na Mlavi, Šumadija, Pomoravlje, Belgija, Trinidad i Tobago, Severna Amerika, Afrika;
Višečlani nezvanični nazivi koji se upotrebljavaju kao ustaljeni nazivi, paralelno sa zvaničnim, pišu se takođe velikim početnim slovom: Grad svetlosti (Pariz), Večni grad (Rim), Zemlja hiljadu jezera (Finska).
9) imena stanovnika sela, gradova, krajeva, država i kontinenata: Vinčanka, Zemunka, Vranjanac, Šapčanin, Šumadinac, Nemac, Evropljanin, Australijanac;
10) imena vasionskih tela i sazvežđa: Sunce, Zemlja, Mesec, Merkur, Titan, Halejeva kometa, Orion, Velika kola;
Reči sunce, zemlja, mesec pišu se malim slovom kada imaju karakter zajedničke imenice ili se posebno ne naglašava njihovo astronomsko značenje: ne izlagati suncu; nema živog stvora na zemlji; izlazak meseca.
11) imena okeana, mora, reka, jezera, planina i druga geografska imena; ako se sastoje iz više reči, velikim početnim slovom piše se samo prva reč, a ostale samo ako su vlastite imenice: Atlantik, Severni ledeni okean, Jonsko more, Kolubara, Zapadna Morava, Beli Drim, Bajkalsko jezero, Zlatibor, Fruška gora, Đerdapska klisura, Mali Antili, Rt dobre nade, Apeninsko poluostrvo;
12) imena delova grada, ulica i trgova; ako se sastoje iz više reči, velikim početnim slovom piše se samo prva reč, a ostale samo ako su vlastite imenice: Žarkovo, Banovo brdo, Zlatiborska ulica, Ulica Milana Uzelca, Ulica Petra Petrovića Njegoša, Bulevar Nikole Tesle, Bulevar vojvode Putnika, Trg oslobođenja, Slavija;
13) nazivi praznika: Nova godina, Božić, Osmi mart, Prvi maj, Dan mladosti, Petrovdan;
14) nazivi ustanova, preduzeća, društava, organizacija, manifestacija i sl.: Osnovna škola „Rade Končar”, Nolit, Ekonomski fakultet u Beogradu, Simpo, Jugopetrol, Bemus;
15) nazivi književnih dela, časopisa, novina, filmova; ako se sastoje iz više reči, velikim početnim slovom piše se samo prva reč, a ostale samo ako su vlastite imenice: Starac i more, Doživljaji Toma Sojera, Mali princ, Pepeljuga, Dolap, Politikin zabavnik, Bazar, Večernje novosti, Prohujalo sa vihorom, Kazablanka;
16) nazivi istorijskih događaja: Kosovska bitka, Francuska revolucija, Sremski front, Seljačka buna, Versajski mir, Prvi srpski ustanak, Drugi svetski rat, Narodnooslobodilački rat;
17) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima -ov, -ev, -in: Zoranov, Milošev, Miličin;
18) zamenice vi i vaš (u svim padežima) iz poštovanja prema osobi kojoj se piše.

2. Velikim početnim slovom piše se i:
1) prva reč u rečenici;
2) prva reč posle dve tačke kada je upravni govor među navodnicima;
3) nastavak pisma iza naslova, ako se pismo nastavlja u novom redu, i to bez obzira na to da li se iza naslova stavlja zarez ili uzvičnik.


Malo početno slovo
1. Malim početnim slovom pišu se:
1) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima -ski, -ški, -čki: šumadijski, valjevski, njujorški, praški, astečki, timočki;
2) pridevi načinjeni od naziva praznika: božićni, uskršnji, novogodišnji, prvomajski;
3) neustaljeni, opisni nazivi istorijskih događaja i nazivi ratova u množini: bitka na Kosovu, boj na Mišaru, špansko-američki rat, krstaški ratovi, balkanski ratovi;
4) periodi razvoja ljudskog roda, nazivi pokreta, pravaca i sl.: neolit, gvozdeno doba, srednji vek, renesansa, prosvetiteljstvo, barok, feudalizam, kapitalizam;
5) nazivi koji označavaju versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, profesionalnu ili neku drugu pripadnost: hrišćanin, katolik, pravoslavac, crnac, kromanjonac, neandertalac, komunista, monarhista, partizan, nobelovac, oskarovac, vukovac;
6) titule i zvanja: car, knez, kralj, lord, princ, vojvoda, akademik, ambasador, gradonačelnik, guverner, predsednik;
7) zamenice vi i vaš kada se u pismu ne obraća samo jednoj osobi već grupi ili kada se piše dopis nekoj ustanovi, firmi, organizaciji i sl.

2. Malim početnim slovom piše se i:
1) nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja;
2) nastavak rečenice posle upravnog govora.