Zamenice


Zamenice su reči kojima se zamenjuju imenice, pridevi i brojevi, odnosno upućuje na lica, predmete i pojave ili na njihove osobine. Prema funkciji i značenju, zamenice mogu biti:
1. imeničke, koje se dele na:
1) lične,
2) nelične, koje se dele na:
a) upitno-odnosne,
b) neodređene,
c) opšte,
d) odrične;

2. pridevske, koje se dele na:
1) prisvojne,
2) pokazne,
3) upitno-odnosne,
4) neodređene,
5) opšte,
6) odrične.