Zamenice

 

Zamenice su reči kojima se zamenjuju imenice, pridevi i brojevi, odnosno upućuje na lica, predmete i pojave ili na njihove osobine. Prema funkciji i značenju, zamenice mogu biti:

1. imeničke, koje se dele na:

1) lične,

2) nelične, koje se dele na:

a) upitno-odnosne,

b) neodređene,

c) opšte,

d) odrične;

2. pridevske, koje se dele na:

1) prisvojne,

2) pokazne,

3) upitno-odnosne,

4) neodređene,

5) opšte,

6) odrične.