Iks zraci (rendgenski zraci)


Iks zraci su deo elektromagnetnog spektra koji se pruža između ultraljubičastog i gama zračenja. Nalaze se u oblasti talasnih dužina od 10−8 m do 10−12 m, što odgovara frekvenciji od 3 × 1016 Hz do 3 × 1020 Hz. Prostiru se pravolinijski i ne skreću pod uticajem magnetnog i električnog polja, mogu se apsorbovati izbacivanjem elektrona (fotoelektrični efekat – apsorpcija fotona), mogu se raspršiti pomoću slobodnih elektrona (Komptonov efekat – rasejanje fotona).

Rendgenski zraci spadaju u jonizujuće zračenje, što znači da su elektromagnetno aktivni i imaju naboj. Zbog svoje velike energije veoma su prodorni i pri dužem delovanju mogu izazvati oštećenja ljudskog tkiva. Koriste se u medicini (radiologiji), kao i u kristalografiji, za određivanje strukture kristala.