Mikrotalasi


Mikrotalasi su deo elektromagnetnog spektra koji se prostire između radio-talasa i infracrvenog zračenja. Nalaze se u oblasti talasnih dužina od 0,001 m do 0,3 m, što odgovara frekvenciji od 109 Hz do 3 × 1011 Hz. Mikrotalasi se koriste u mobilnoj telefoniji, komunikacionim satelitima, radarskoj tehnologiji. Oni su glavni prenosioci telefonskih i televizijskih signala, a koriste se i za prenos podataka između stanica na zemlji i između Zemlje i satelita. Radarski zraci su kratki impulsi mikrotalasa koji se koriste za lociranje aviona i brodova, praćenje klimatskih sistema i određivanje brzine pokretnih objekata.

Voda i masti iz namirnica dobro upijaju mikrotalase i proizvode toplotu u unutrašnjosti (mikrotalasna pećnica). Pojedini materijali, kao što su staklo i keramika, ne upijaju mikrotalase, dok ih metali reflektuju.