Predmeci mernih jedinica


Međunarodni sistem jedinica (Systeme International d’Units, skraćeno SI) propisuje 24 predmetka (prefiksa) koji se mogu staviti ispred merne jedinice kako bi se dobili njeni decimalni umnošci ili delovi.

Predmeci i njihove oznake koji se koriste za označavanje određenih decimalnih umnožaka i delova dati su u sledećoj tabeli.

predmeci mernih jedinica

• Nazivi i oznake decimalnih umnožaka i delova jedinice mase obrazuju se stavljanjem predmetaka ispred naziva „gram” i njihovih oznaka ispred oznake „g”.
• Ako je izvedena jedinica izražena u obliku količnika, njeni decimalni umnošci ili delovi mogu se odrediti pridodavanjem predmetka jedinici u brojiocu ili imeniocu, ili u oba.
• Upotreba kombinovanih predmetaka, odnosno predmetaka obrazovanih stavljanjem jedno uz drugo nekoliko gore navedenih predmetaka, nije dozvoljena.